Izolatory wsporcze niskiego napięcia
Izolatory przepustowe niskiego napięcia
Strona główna
e-mail
Elementy izolacyjne do rozdzielnic i sterownic ZMR
Izolatory wsporcze wnętrzowe na napięcie 12kV 17,5kV 24kV
Izolatory przepustowo-wsporcze na napięcie 12kV 17,5kV 24kV
Izolatory przepustowo-wsporcze wnętrzowe
Uchwytu kablowe
Nasadki z tworzyw organicznych do mocowania szyn na izolatorach
IZOLATORY PRZEPUSTOWO-WSPORCZE
ŚREDNIEGO NAPIĘCIA


SPWSGc 20 - 12(17,5)/1,25

Izolator przepustowo-wsporczy wnętrzowy szynowy, na najwyższe
dopuszczalne napięcie 12 kV i prąd do 1250 A, o wytrzymałości
mechanicznej 20 kN, stosowany w rozdzielnicach, wykonany
z lanego tworzywa epoksydowego, z tulejkami mocującymi TM
oraz wkładkami WG i WD do szyn (wielkość wkładek w zależności
od wymiaru szyn).
Izolator uzyskał również pozytywny wynik badania dla napięcia
znamionowego izolacji 17,5 kV. Sprawdzenie to wykonano
w znormalizowanym układzie probierczym według normy dla szyny
o przekroju prostokątnym 60 x 10 mm.
Dla układów, w których napięcie przeskoku może być niższe,
badania powinny być potwierdzone.

Masa: 2,14 kgNapięcie probiercze przemienne na sucho 50 Hz, 60 s- 38 kV.
Napięcie probiercze udarowe piorunowe:
75 kV - dla poziomu napięcia 12 kV,
95 kV - dla poziomu napięcia 17,5 kV.

Wykonanie, wymagania i badania wg:
ZN-93/Elektromontaż Kielce-106.

Warunki pracy wg Karty Katalogowej.
Karta Katalogowa Nr Izol P/3a/98.

Izolatory typu SPWSGc są przeznaczone do izolacji szyn zbiorczych w miejscu przejścia przez
ściany i przegrody metalowe rozdzielnic prądu przemiennego, o częstotliwości
do 100 Hz.

Barwa izolatorów czerwono-brązowa (~RAL 8012 Rotbraun).SPWSGc 25 - 12(17,5)/2,5

Izolator przepustowo-wsporczy wnętrzowy szynowy, na najwyższe
dopuszczalne napięcie 12 kV i prąd do 2500 A, o wytrzymałości
mechanicznej 25 kN, stosowany w rozdzielnicach, wykonany
z lanego tworzywa epoksydowego, z tulejkami mocującymi TM
oraz wkładkami WG i WD do szyn (wielkość wkładek w zależności
od wymiaru szyn).
Izolator uzyskał również pozytywny wynik badania dla napięcia
znamionowego izolacji 17,5 kV. Sprawdzenie to wykonano
w znormalizowanym układzie probierczym według normy
dla szyny o przekroju prostokątnym 2 x P 80 x 10 mm.
Dla układów, w których napięcie przeskoku może być niższe,
badania powinny być potwierdzone.

Masa: 2,8 kg

Napięcie probiercze przemienne na sucho 50 Hz, 60 s- 38 kV.
Napięcie probiercze udarowe piorunowe:
75 kV - dla poziomu napięcia 12 kV,
95 kV - dla poziomu napięcia 17,5 kV.

Wykonanie, wymagania i badania wg:
ZN-93/Elektromontaż Kielce-106.

Warunki pracy wg Karty Katalogowej.
Karta Katalogowa Nr Izol P/3a/98.

Izolatory typu SPWSGc są przeznaczone do izolacji szyn zbiorczych w miejscu przejścia przez
ściany i przegrody metalowe rozdzielnic prądu przemiennego, o częstotliwości
do 100 Hz.

Barwa izolatorów czerwono-brązowa (~RAL 8012 Rotbraun)SPWSGc 25 - 12/4

Izolator przepustowo-wsporczy wnętrzowy szynowy, na najwyższe
dopuszczalne napięcie 12 kV i prąd do 4000 A, o wytrzymałości
mechanicznej 25 kN, stosowany w rozdzielnicach, wykonany
z lanego tworzywa epoksydowego, z tulejkami mocującymi TM
oraz wkładkami WG i WD do szyn (wielkość wkładek w zależności
od wymiaru szyn).

Masa: 4,0 kg


Napięcie probiercze przemienne na sucho 50 Hz, 60 s- 38 kV.
Napięcie probiercze udarowe piorunowe: 75 kV

Wykonanie, wymagania i badania wg:
ZN-93/Elektromontaż Kielce-106.

Warunki pracy wg Karty Katalogowej.
Karta Katalogowa Nr Izol P/3a/98.

Izolatory typu SPWSGc są przeznaczone do izolacji szyn zbiorczych w miejscu przejścia przez
ściany i przegrody metalowe rozdzielnic prądu przemiennego, o częstotliwości
do 100 Hz.

Barwa izolatorów czerwono-brązowa (~RAL 8012 Rotbraun)
SPWSGc 20 - 24/1,25

Izolator przepustowo-wsporczy wnętrzowy szynowy, na najwyższe
dopuszczalne napięcie 24 kV i prąd do 1250 A, o wytrzymałości
mechanicznej 20 kN, stosowany w rozdzielnicach, wykonany
z lanego tworzywa epoksydowego, z tulejkami mocującymi TM
oraz wkładkami WG i WD do szyn (wielkość wkładek w zależności
od wymiaru szyn).

Masa: 4,12 kg


Napięcie probiercze przemienne na sucho 50 Hz, 60 s- 50 kV.
Napięcie probiercze udarowe piorunowe: 125 kV

Wykonanie, wymagania i badania wg:
ZN-93/Elektromontaż Kielce-106.

Warunki pracy wg Karty Katalogowej.
Karta Katalogowa Nr Izol P/3a/98.

Izolatory typu SPWSGc są przeznaczone do izolacji szyn zbiorczych w miejscu przejścia przez
ściany i przegrody metalowe rozdzielnic prądu przemiennego, o częstotliwości
do 100 Hz.

Barwa izolatorów czerwono-brązowa (~RAL 8012 Rotbraun)
SPWSGc 25 - 24/2,5

Izolator przepustowo-wsporczy wnętrzowy szynowy, na najwyższe
dopuszczalne napięcie 24 kV i prąd do 2500 A, o wytrzymałości
mechanicznej 25 kN, stosowany w rozdzielnicach, wykonany
z lanego tworzywa epoksydowego, z tulejkami mocującymi TM
oraz wkładkami WG i WD do szyn (wielkość wkładek w zależności
od wymiaru szyn).

Masa: 5,5 kg


Napięcie probiercze przemienne na sucho 50 Hz, 60 s- 50 kV.
Napięcie probiercze udarowe piorunowe: 125 kV

Wykonanie, wymagania i badania wg:
ZN-93/Elektromontaż Kielce-106.

Warunki pracy wg Karty Katalogowej.
Karta Katalogowa Nr Izol P/3a/98.

Izolatory typu SPWSGc są przeznaczone do izolacji szyn zbiorczych w miejscu przejścia przez
ściany i przegrody metalowe rozdzielnic prądu przemiennego, o częstotliwości
do 100 Hz.

Barwa izolatorów czerwono-brązowa (~RAL 8012 Rotbraun)