Izolatory wsporcze niskiego napięcia
Izolatory przepustowe niskiego napięcia
Strona główna
e-mail
Elementy izolacyjne do rozdzielnic i sterownic ZMR
Izolatory wsporcze wnętrzowe na napięcie 12kV 17,5kV 24kV
Izolatory przepustowo-wsporcze na napięcie 12kV 17,5kV 24kV
Izolatory przepustowo-wsporcze wnętrzowe
Uchwytu kablowe
Nasadki z tworzyw organicznych do mocowania szyn na izolatorach

IZOLATORY PRZEPUSTOWO-WSPORCZE WNĘTRZOWE


IPW RV

Izolatory przepustowo-wsporcze wnętrzowe z lanego tworzywa epoksydowego są przeznaczone
do zapewnienia izolacji zestyków międzyprzedziałowych w rozdzielnicach przedziałowych
o przegrodach metalowych.


1) przy zastosowaniu w polu rozdzielnicy o łącznej powierzchni otworów wentylacyjnych co
najmniej 1000 cm2.
2) wartość 6000 N uzyskana w badaniach na zgodność z Aprobatą Techniczną.

Wymagania i zakres badań -
Aprobata Techniczna nr AT/96-02-0034 "Izolatory
przepustowo-wsporcze o napięciu znamionowym do 24 kV z lanego tworzywa epoksydowego"

-opracowanie COBR "Elektromontaż" luty 1997 r.