Izolatory wsporcze niskiego napięcia
Izolatory przepustowe niskiego napięcia
Strona główna
e-mail
Elementy izolacyjne do rozdzielnic i sterownic ZMR
Izolatory wsporcze wnętrzowe na napięcie 12kV 17,5kV 24kV
Izolatory przepustowo-wsporcze na napięcie 12kV 17,5kV 24kV
Izolatory przepustowo-wsporcze wnętrzowe
Uchwytu kablowe
Nasadki z tworzyw organicznych do mocowania szyn na izolatorach
UCHWYTY KABLOWE

typu UK1 26/38, UK1 36/52, UK1 50/75
Uchwyty kablowe są przeznaczone do mocowania
jednożyłowych i wielożyłowych kabli elektroenergetycznych
niskiego i średniego napięcia do konstrukcji wsporczych
instalacji i konstrukcji wsporczych rozdzielnic i stacji.
Mogą być stosowane w klimacie umiarkowanym wewnątrz
pomieszczeń, a także na zewnątrz pomieszczeń.
Warunki pracy wg PN-IEC 439-1 + AC:1994 pkt 6.1.

Znamionowa wytrzymałość:
- na uderzenia 10J
- na zginanie 10 kN
zamocowania kabla w uchwycie 60 NKompletny uchwyt składa się z dwóch identycznych elementów
tworzywowych oraz śrub M10 o długościach dobieranych
indywidualnie do średnicy mocowanych kabli i grubości
konstrukcji wsporczej. Śruby nie wchodzą w skład dostawy.


Zgodność z normami: Aprobata Techniczna AT/99-02-0071.
Uchwyty kablowe oraz zmiana A:AT/99-02-0071:A

Karta katalogowa: Uk1/01 09.2001 r.